Zapalenie

Zapalenie (inflammatio) jest obronną reakcją tkanki łącznej na czynniki szkodliwe pochodzenia zewnętrznego (drobnoustroje, urazy mechaniczne, substancje chemiczne itp.) lub wewnętrznego (odpowiedź immunologiczna prowadząca do uszkodzeń). Zapalenie uważane jest za formę odporności nieswoistej. Główną rolę w wywoływaniu zapalenia jako reakcji na zakażenie drobnoustrojami odgrywają specjalne receptory TLR, obecne na powierzchni komórek dendrytycznych (prezentujących antygeny) i makrofagów, oraz receptory TREM - obecne na powierzchni neutrofili, a także komórek nabłonka. Receptory te wiążą się z różnymi patogenami (PAMP) drobnoustrojów. Związanie TLR/TREM z PAMP jest sygnałem wyzwalającym szereg reakcji komórkowych kończących się aktywacją czynników transkrypcji. W jej wyniku komórki wydzielają białka lub peptydy, np. komórkowe antybiotyki i cytokiny (zwłaszcza cytokiny zapalne - TNFa, interleukina 1 i 6), które niszczą drobnoustroje i aktywują wiele komórek, przeciwdziałają czynnikom wywołującym zapalenie oraz usuwają destrukcyjne skutki zapalenia. Interleukina 6 wpływa na hepatocyty wątroby, które pod jej wpływem wydzielają białko c-reaktywne. Białko to uważane jest za molekularny znacznik toczącego się procesu zapalnego. W pierwszej, ostrej fazie zapalenia bierze udział wiele komórek, a przede wszystkim fibroblasty, komórki tuczne, granulocyty i makrofagi, a w późnej, przewlekłej fazie - limfocyty, granulocyty i komórki prezentujące antygeny.
System reklamy Test