Tkanka tluszczowa

Tkanka tłuszczowa (textus adiposus) jest odmianą tkanki łącznej, w której główną masę stanowią komórki, a istota międzykomórkowa jest skąpa. Jest to tkanka zawierająca znaczne ilości tłuszczu i dlatego jest głównym rezerwuarem energii dla potrzeb organizmu. Tłuszcz tkanki tłuszczowej jest stale dostępny, natomiast pokarm dostępny jest okresowo. Komórki tkanki tłuszczowej występują najczęściej w dużych zgrupowaniach, które mają budowę płacikową. Grupy komórek są oddzielone od innych grup komórek pasmami tkanki łącznej właściwej, w której znajdują się liczne naczynia krwionośne i nerwy. Takie duże nagromadzenia tkanki tłuszczowej występują w tkance podskórnej oraz w otoczeniu wielu narządów wewnętrznych, np. serca, nerki. Tkanka tłuszczowa zaokrągla powierzchnię ciała, wypełniając przestrzenie między tkankami i narządami. W wielu narządach komórki tłuszczowe mogą występować w niewielkich grupach lub jako komórki pojedyncze. Tkanka tłuszczowa stanowi znaczącą część ciała człowieka: u kobiet 20-25%, a u mężczyzn 15-20%. Jest to rezerwa energetyczna organizmu wystarczająca na ok. 40 dni. Komórki tkanki tłuszczowej prowadzą żywy metabolizm i podlegają regulacji nerwowej i hormonalnej. Odróżnia się dwa rodzaje tkanki tłuszczowej: tkankę tłuszczową żółtą, nazywaną także tkanką tłuszczową białą, oraz tkankę tłuszczową brunatną.
System reklamy Test