Tkanka tluszczowa zolta

W obrazie makroskopowym tkanka ta jest żółta i stąd pochodzi jej nazwa. Żółta barwa tkanki tłuszczowej pochodzi od barwników z grupy karotenoidów, zwanych lipochromami. Tkanka tłuszczowa składa się z komórek tłuszczowych, zwanych także adipocytami. Komórki te są wypełnione tłuszczem obojętnym w ilości średnio 0,6 ug/komórkę. Liczba komórek tłuszczowych w organizmie człowieka jest szacowana na 1-10 mld. Cechą charakterystyczną tkanki tłuszczowej żółtej jest mała masa istoty międzykomórkowej. Dlatego komórki tłuszczowe tworzą układ ściśle upakowany, a ich kształt, podobnie jak w nabłonkach, jest często wielokątny. Wielkość komórek tkanki tłuszczowej charakteryzuje się dużą różnorodnością. Najmniejsze komórki mają ok. 20 um, a największe - ok. 120 um średnicy. Wielkość komórek wiąże się ze stopniem i rodzajem metabolizmu tłuszczów, a zatem z powstawaniem niektórych postaci otyłości. Komórka tłuszczowa zawiera jedną, dużą kroplę tłuszczu, otoczoną cienkim rąbkiem cytoplazmy. Na skrawkach tkankowych tłuszcz jest wyekstrahowany przez rozpuszczalniki organiczne, używane w technice histologicznej i dlatego wewnątrz komórek widać puste miejsca. W miejscu występowania jądra cytoplazma jest grubsza i zawiera także aparat Golgiego, nitkowate mitochondria, rybosomy oraz gładką i szorstką siateczkę śródplazmatyczną.
System reklamy Test