Wyleczenie raka

Po całkowitym usunięciu widocznego guza zwiększa się szansa na wyleczenie terapią farmakologiczną między innymi raka sutka przed okresem przekwitania, z zajętymi także węzłami chłonnymi, raka jajnika i drobnokomórkowego raka płuca. W przypadku około dziesięciu procent guzów rozszerzających się na cały narząd chemioterapia stwarza istotną szansę na wyleczenie. Do tych należą między innymi niektóre postacie białaczki, nowotwory złośliwe układu limfatycznego, a w mniejszym stopniu drobno-komórkowy rak oskrzeli. Dotąd brak jakichkolwiek dowodów, że chemioterapia sama lub w kombinacji z napromienianiem przedłuża przeżycie w następujących postaciach raka: niedrobnokomórkowy rak oskrzela, rak przełyku, żołądka, trzustki, jelita cienkiego lub grubego, mózgu lub tkanek miękkich i czerniak złośliwy. Wielu chorych chemioterapia bardzo wyczerpuje fizycznie i psychicznie. Długie wyczekiwanie w klinice na leczenie, a także podczas kuracji, może okazać się udręką dla osłabionego chorego na nowotwór złośliwy. Także ostre i długotrwałe skutki uboczne, jak nudności lub wypadanie włosów, bardzo obciążają większość chorych. Działania zapobiegawcze wywierają jedynie ograniczony skutek. Krytyczni lekarze decydują się na zastosowanie tego, w zasadzie pomocnego leczenia, dopiero wówczas, gdy korzyść z przedłużenia życia chemioterapią przeważa nad uciążliwymi skutkami ubocznymi.
System reklamy Test