Ustrojowe czynniki rakotworcze

W organizmie każdego zdrowego człowieka znajdują się geny nowotworowe, tzw. onkogeny. Różne wpływy zewnętrzne lub czynniki wywołujące mogą uaktywnić te własne geny nowotworowe organizmu. Każda komórka organizmu ma ponadto enzymy, które mogą aktywować substancje rakotwórcze. Jednakże każda komórka ma także inne enzymy, które je „neutralizują". Ponadto wątroba może przekształcić pierwotnie obojętne substancje w związki rakotwórcze. W każdym organizmie człowieka istnieje możliwość rozwoju nowotworu złośliwego, który nie jest chorobą określonego narządu, lecz całego organizmu. Guz nowotworowy powstaje dopiero z chwilą zachwiania równowagi całego organizmu. Żeby doszło do rozwoju nowotworu złośliwego, musi nastąpić załamanie czynności kontrolnej układu odpornościowego organizmu. Choroby układu odpornościowego stanowią z reguły dodatkowe ryzyko rozwoju nowotworu. Lecz również stres psychiczny, jak na przykład stałe tłumienie własnych potrzeb i uczuć, konflikty dotyczące więzi z partnerami życiowymi i tłumiony gniew oraz agresja, osłabiają układ immunologiczny. Podobnie działają urazowe, głęboko sięgające przeżycia, jak na przykład utrata kochanego człowieka. Również monotonia może być czynnikiem stresorodnym. Po takich zdarzeniach, które wyzwalają beznadziejność i zniechęcenie, może powstać nowotwór złośliwy.
System reklamy Test