Psychika w raku

W nagłym przypadku możesz bez zastrzeżeń zwrócić się także do ośrodków poradnictwa psychicznego. Niektórych ludzi nęka lęk, że „dla ich własnego dobra" lekarz przemilcza właściwe rozpoznanie. Jeżeli mu jednak w sposób jednoznaczny oświadczysz, że chcesz wiedzieć, co się rozgrywa w twoim organizmie, jest on zobowiązany udzielić informacji. W dniu, kiedy masz otrzymać informację o ostatecznym rozpoznaniu, nie udawaj się — jeśli to możliwe — sam do lekarza. Ktoś zaufany może ci pomóc znosić smutek. Poza tym dwóm głowom będzie łatwiej zapamiętać wszystkie informacje, które prawdopodobnie otrzymasz. Prawdopodobnie również już wtedy lekarz będzie chciał omówić dalsze postępowanie. Żebyś mógł przyzwolić na te działania, musi przedtem poinformować cię o planowanym leczeniu, działaniu i skutkach ubocznych. Żąda] od lekarza informacji o ewentualnych innych sposobach leczenia. Nie mów na wszystko natychmiast tak, lecz prześpij każdą decyzję. Rzadko leczenie jest tak naglące, że nie masz czasu poradzić się innych osób. Mogą to być przyjaciele, zaufani, inni lekarze lub doradcy grup samopomocowych. O perspektywach na przyszłość lekarz może ci udzielić informacji tylko na podstawie statystycznych danych liczbowych.
System reklamy Test