Przezorność

Najmniejsze zmiany w i na twoim ciele może najwcześniej stwierdzić ktoś, kto cię wewnętrznie i zewnętrznie zna i potrafi w każdej chwili zbadać. Kto może spełnić najlepiej te warunki, jeżeli nie ty sam? Wzajemne badanie przez partnera lub partnerkę może być celowe pod warunkiem, że masz pewną wprawę w badaniu samego siebie. Poproś zaufanego lekarza, by ci objaśnił, kiedy celowe są badania skóry, sutków, jąder i na co należy przy tym zwrócić szczególną uwagę. Domagaj się od swego lekarza, by zechciał cierpliwie wysłuchać twoich spostrzeżeń. Możliwe jest wykonanie badań mających na celu wczesne rozpoznanie raka. Tej możliwości nikt nie powinien siebie pozbawić. Z niektórymi badaniami zalecanymi dla wczesnego rozpoznania raka wiąże się wprawdzie pewne ryzyko, na przykład narażenie na promieniowanie radioaktywne podczas badania rentgenowskiego. W tym przypadku należałoby z lekarzem omówić osobiste ryzyko i według tego zaplanować postępowanie.
System reklamy Test