Palenie tytoniu

Nałóg palenia jest zdecydowanie najważniejszą przyczyną raka. Palenie wywołuje prawie 90% zachorowań na raka płuc, a ponieważ palenie przyczynia się do rozwoju także innych rodzajów raka, jest łącznie przyczyną jednej trzeciej zgonów z powodu raka. Ryzyko zachorowania na raka płuc wzrasta z każdym papierosem i zależy od wieku rozpoczęcia palenia: u palaczy, którzy zaczęli palić w piętnastym roku życia, ryzyko raka płuc jest pięciokrotnie większe niż u tych, którzy przyzwyczaili się do palenia dopiero w dwudziestym piątym roku życia. Ktoś, kto pali do dziesięciu papierosów na dzień, dzieli pięciokrotne ryzyko raka płuc, kto pali ponad trzydzieści pięć papierosów — czterdziestokrotne. Dopiero po upływie piętnastu lat od zaniechania palenia osiąga się znowu poziom ryzyka jak u niepalących. Palacze cygar i fajek dzielą wprawdzie „tylko" czterokrotnie większe ryzyko raka pluć — w porównaniu z niepalącymi — lecz palacze cygar chorują częściej na raka jamy ustnej i przełyku, zaś palacze fajek na raka warg i języka. Niepalący, którzy przez lata, towarzysząc partnerowi lub na stanowisku pracy, biernie palą, również mają zwiększone ryzyko zachorowania na raka. Dlatego wiele krajów podjęło prawne działania dla ochrony niepalących.
System reklamy Test