Opieka psychologiczna

Pojawienie się choroby nowotworowej wstrząsa bytem, prowadzi do depresji oraz ciężkich zaburzeń organizmu i poczucia własnej wartości. Dodatkowo osłabia to znacznie układ odpornościowy. Dlatego w ostatnich latach u wielu onkologów utrwaliło się przekonanie, iż opieka psychologiczna powinna stanowić nieodłączną część leczenia. W Niemczech wielokrotnie zaleca się opiekę psychologiczną, psychoterapię tak podczas leczenia, jak i opieki domowej. Za przykład może posłużyć Klinika Schussenthal w Allendorf. Badania wykazały, że chorzy na raka, którzy decydują się na psychoterapię, cierpią mniej niż inni podczas postępowania lekarskiego oraz z powodu lęku. osiągają również wyższą jakość życia i mogą oczekiwać nawet większych szans na wyleczenie. Najlepiej, gdy opieka psychologiczna zostaje wdrożona od momentu postawienia rozpoznania. Poza rozmowami indywidualnymi i grupowymi szczególne znaczenie mają tutaj metody polegające na odprężeniu. Także intensywna medytacja może znacznie poprawić jakość życia. Na proces leczenia szczególnie korzystny wpływ wywiera terapia zajęciowa, jak: ergoterapia, leczenie ruchem, przez malowanie obrazów, muzyką. Szczególnie cenne okazały się ćwiczenia Simontona. Podczas tego treningu zachowania się chorzy rozprawiają się w stanie odprężenia ze swoją chorobą przez to, że wyobrażają sobie swoją chorobę jak i przeciwdziałanie jej oraz postępowanie lekarskie w symbolicznych obrazach. Następnie wyobrażane jest również wyleczenie.
System reklamy Test