Nowotwór złośliwy

Pod pojęciem zbiorczym „nowotwór złośliwy" rozumie się różne odmiany złośliwego bujania komórek. Nowotwór złośliwy może objąć wszystkie okolice i narządy organizmu. Każdy narząd w organizmie składa się z komórek wyspecjalizowanych do pełnienia określonych czynności. W kodzie genetycznym tych komórek jest zawarty program, który określa ich zadania, właściwości i rozwój. Jeżeli program ten ulegnie zaburzeniu, komórki zatracają swą funkcję i wymykają się spod normalnej kontroli ich wzrostu. W każdej chwili i wszędzie w organizmie powstają komórki nowotworowe. Upływają jednakże lata bądź dziesiątki lat, nim jakaś komórka przekształci się w nowotworową. Komórka nowotworowa jest „mniej dojrzała" i odporniejsza niż inne komórki. Dla niej regularna comiesięczna samokontrola i coroczne badanie przez lekarza powinny być oczywiste. Jeżeli nowotwór złośliwy pojawi się w młodym wieku, to u krewnych z pierwszej linii tego chorego bardzo wzrasta ryzyko wystąpienia nowotworu złośliwego. Powinien on poddać się wszystkim zalecanym badaniom zapobiegawczym.
System reklamy Test