Niezdolność do wykonywania zawodu

Chorzy na nowotwory złośliwe cierpią najbardziej z powodu izolacji, zmniejszenia poczucia własnej wartości i upośledzenia wydolności. Dlatego tak ważne jest, by pozostali „jedną nogą" w życiu codziennym oraz zawodowym. Lekarz i chory na nowotwór powinni razem szukać takiego rodzaju terapii, który by to umożliwił. Jeżeli niezdolność do pracy i inwalidztwo zostaną urzędowo potwierdzone, oznacza, to izolację od środowiska socjalnego. Jeżeli nie można tego obejść, również w tym problematycznym okresie lekarz powinien być towarzyszem i pomocny przy poszukiwaniu socjalno-prawnego wsparcia. Choroba nowotworowa wpędza wielu nią dotkniętych w problemy finansowe. Porad dotyczących zapomogi, wypłat rent, środków pomocniczych, zniżek i wykazu adresów instytucji, które udzielają pomocy można _zyskać w wojewódzkich poradniach onkologicznych i w Obywatelskim Komitecie do Zwalczania Raka.
System reklamy Test