Leczenie raka

Najstarszą i najskuteczniejszą metodą leczenia jest operacyjne usunięcie raka. Musi być przy tym usunięta dostatecznie szeroka warstwa zdrowej tkanki, by uniknąć pozostawienia jakichkolwiek komórek nowotworowych znajdujących się w mikroskopijnych wypustkach guza nowotworowego. Większość chorych na raka zawdzięcza swoje życie temu radykalnemu leczeniu. Jeżeli rak zajął sąsiednie węzły chłonne, zachodzi konieczność usunięcia tej okolicy możliwie z przynależnymi drogami chłonnymi (operacja „en błoć"). Na ogół nie jest celowe operacyjne usuwanie odległych przerzutów. Ich często duża liczba stawia granice każdej radykalnej metodzie operacyjnej. Bardzo radykalne operacje uważa się dzisiaj za postępowanie przestarzałe, gdyż nie wszystko, co jest technicznie wykonalne, umożliwia chorym znośne życie. Nie powinno się stosować zabiegów, które wyłącznie przedłużają okres cierpień. Napromienianie może wprawdzie wywołać nowotwór, jednakże może go również leczyć. Promieniowanie rentgenowskie nakierowane na guzy może hamować zdolność podziałową komórek nowotworowych. Dokładne nakierowanie promieniowania, jego dokładny dobór i równocześnie osłona otaczających zdrowych tkanek w znacznym stopniu umożliwiają ograniczenie działania napromienienia do tkanki guza. Postęp techniki sprawił, że leczenie napromienianiem jest dzisiaj nieco mniej uciążliwe niż dawniej. Najczęściej są używane tak zwane urządzenia megawoltowe z kobaltem jako źródłem radioaktywnym.
System reklamy Test