Krople

Istotną korzyścią stosowania kropel, tabletek, drażetek, czopków jest to, że chorzy, stosując je, są niezależni. Mogą oni, jeżeli okoliczności życiowe na to pozwalają, sami stosować te środki w domu. Wszystkie leki przeciwbólowe, zwłaszcza opioidy, powinny być stosowane według planu czasowego. Oznacza to, że leki przeciwbólowe są dawkowane tak wysoko, by uzyskać pełne tłumienie bólu, zaś odstępy czasu między poszczególnymi dawkami powinny być tak krótkie, by nie pojawiły się nowe stany bólowe. Według ustaleń WHO lekarze Republiki Federalnej Niemiec ordynują w porównaniu do innych krajów o wiele za mało chorym na nowotwory złośliwe. Pod koniec lat osiemdziesiątych jeszcze gorzej pod tym względem prezentowała się Austria: stosuje się tu bowiem jedną dwudziestą tej ilości silnych środków przeciwbólowych, która jest aplikowana na przykład w Wielkiej Brytanii. Jedną z przyczyn jest zawiłe wypisywanie recept na środki odurzające lub specjalnych recept na narkotyki. Lekarze, którzy nie chcą sobie zadać takiego trudu, informują chętnie, że „nie wolno im zapisywać morfiny". Rozpowszechniana obawa laików, a niestety także lekarzy i personelu pielęgniarskiego, że pacjenci mogliby się uzależnić, okazała się w przypadku chorych na nowotwór złośliwy nieuzasadniona. Współcześnie istnieją tendencje raczej do zapobiegania pojawieniu się bólów, niż do zwalczania dopiero po ich wystąpieniu.
System reklamy Test