Badania kontrolne

Rodzaj i czas trwania leczenia określają wielkość obciążeń samego chorego jak i jego najbliższych. W przypadku większości operacji potrzebny jest dwu- do czterotygodniowy pobyt w szpitalu. Dla napromienień należy uwzględnić sześć do ośmiu tygodni. Chemioterapia rozciąga się na dłuższy okres i trwa — z przerwami w leczeniu — często ponad cztery do dwunastu miesięcy i dłużej. Jeżeli guz pojawi się znowu, zazwyczaj zdarza się to w ramach pierwszych dwóch lat. Lecz również po więcej niż pięciu latach może dojść do wznowy. By optymalnie wykorzystać szansę wyleczenia, ważne są regularne badania kontrolne, podczas których lekarz sprawdza skutek pierwszego leczenia, szuka ponownych guzów nowotworowych w pierwotnym miejscu nowotworu i w odległych miejscach. Przykładem może być rak jądra, który często pojawia się ponownie przed upływem dwóch lat. Jeżeli zostanie rozpoznany, ponowne leczenie może całkowicie wyleczyć pacjenta. Dlatego celowe są badania kontrolne, początkowo w odstępie jednego miesiąca, później co dwa miesiące. Przeciwieństwem do tego jest na przykład rak sutka z przerzutami u kobiet, który jest nieuleczalny. Lekarz powinien omówić z chorym cały program badań kontrolnych, który powinien być ukształtowany możliwie elastycznie, gdyż zdrowie jest ważniejsze niż samo badanie.
System reklamy Test