Środowisko a rak

Same przez się obciążenia środowiskowe nie mogą wywołać raka. W złożonym mechanizmie współdziałania są one „tylko" czynnikami wspomagającymi jego rozwój. Ponieważ ich liczba, jak i stężenie stale wzrastają, wielu badaczy przypuszcza, że obecnie duża część chorób nowotworowych może mieć związek z wpływem zanieczyszczeń środowiska. Najwrażliwsze na chemiczne czynniki ryzyka są małe dzieci. Do czynników rakotwórczych zalicza się na przykład aromatyczne węglowodory, aminy, alkilowane substancje, tytoń, nikiel, azbest, sole chromu, dwutlenek toru, alkaloidy Starca, aflatoksynę. Wypadek reaktora w Czarnobylu w roku 1987 w smutny sposób potwierdził to, co i tak wiedziano po zrzuceniu bomb atomowych na Hiroszimę i Nagasaki: narażeni na promieniowanie jonizujące dzielą wielokrotnie większe ryzyko zachorowania na białaczkę. U dzieci osób, które po katastrofie reaktora nie były ewakuowane, zwiększa się liczba wad rozwojowych, a współczynnik zachorowania na chorobę nowotworową wzrósł więcej niż dwukrotnie. Obciążenie radioaktywne w otoczeniu elektrowni jądrowych oficjalnie podawane jest w granicach l milirema (mrem), gdy są zachowane wszystkie przepisy bezpieczeństwa.
System reklamy Test