Nowotwory

Mimo usiłowań badaczy dotąd choroba ta opierała się odkryciu jej wszystkich tajemnic. Również w zakresie wczesnego rozpoznawania i bardziej skutecznego leczenia uzyskuje się powoli kroczący postęp. Podtrzymuje to mit o nowotworach jako „pladze ludzkości", a lęk wielu ludzi przed tą chorobą jest większy niż przed innymi, nawet bardziej niebezpiecznymi chorobami. Cierpiący na chorobę nowotworową muszą bardziej obawiać się „śmierci społecznej" niż właściwej, biologicznej, gdyż często są opuszczani przez tych, których najbardziej potrzebują. Co trzeci mieszkaniec krajów uprzemysłowionych choruje na nowotwór złośliwy, a prawie co piąty umiera z powodu tej choroby. Wielkości te uległy w okresie ostatnich piętnastu lat nieznacznemu zmniejszeniu, biorąc pod uwagę przedłużający się czas przeżycia. Jednakże im dłużej żyjemy, tym dłużej jesteśmy narażeni na środowiskowe czynniki rakotwórcze. Wraz z wiekiem wzrasta więc ryzyko zachorowania na nowotwór złośliwy. Według danych WHO w międzynarodowych zestawieniach zachorowalności na raka RFN i Austria mieszczą się na środkowych 11 lub 14 pozycjach, spośród 28 państw uprzemysłowionych. W Polsce w 1990 roku odnotowano ponad 191 zgonów na 100000 ludności.
System reklamy Test