Transplantacja nerek

Transplantacja jest najlepszym rodzajem leczenia przewlekłej niewydolności nerek. Pozwala na pełną rehabilitację chorego oraz na daleko idącą niezależność od szpitala. Przeciwwskazaniami do transplantacji są obecne zakażenia, ciężka niewydolność krążenia i bardzo zaawansowany wiek. Przygotowanie do transplantacji wymaga zestawu badań, które muszą być powtarzane co dwa miesiące. Sam zabieg przeszczepienia nerki wykonywany jest jedynie w wyspecjalizowanych ośrodkach. Polega on na implantacji nerki pobranej od dawcy, do dołu biodrowego. Chore nerki pozostają na swoim miejscu. W Niemczech i Austrii ewentualni biorcy nerki oczekują zwykle od sześciu miesięcy do czterech lat na znalezienie odpowiedniego narządu. Dawcami nerek są najczęściej zmarli w nagłych okolicznościach młodzi ludzie. Czas oczekiwania uzależniony jest od znalezienia dawcy nerki z taką samą jak biorca grupą krwi, oraz jak najbardziej zbliżonym układem tzw. antygenów zgodności tkankowej. W niektórych, wybranych przypadkach istnieje możliwość pobrania nerki od dawcy żyjącego. Może to być ktoś z rodziców lub rodzeństwa, u którego stwierdza się duże podobieństwo w zakresie układu zgodności tkankowej .
System reklamy Test