Hemodializa

Urządzenie to działa w ten sposób, że krew jest doprowadzona specjalnymi przewodami do przyrządu zwanego dializatorem. Tam następuje prze-filtrowanie zbędnych produktów przemiany materii z krwi do płynu dializacyjnego, a oczyszczona krew pompowana jest z powrotem do organizmu. Opisany wyżej zabieg nazywa się dializą pozaustrojową i powinien być przeprowadzony zwykle trzy razy w tygodniu po cztery do pięciu godzin. Przeprowadzenie hemodializy wymaga specjalnego dostępu do naczyń. Dostęp taki gwarantuje przetoka tętniczo-żylna, którą zakłada się najczęściej na lewym lub prawym przedramieniu. Założenie przetoki wymaga małej, ale precyzyjnej operacji polegającej na połączeniu tętnicy i żyły bezpośrednio lub za pomocą specjalnej plastikowej protezy naczyniowej. Dializy mogą być przeprowadzone nie tylko w szpitalu, ale po odpowiednim szkoleniu można je stosować także w domu, jako tzw. dializy domowe. Wymaga to przeszkolenia członków rodziny w ośrodku dializoterapii dla zaznajomienia się z podstawowymi problemami technicznymi i medycznymi. Chorzy dializowani powinni utrzymywać dietę ubogobiałkową, ubogosolną i ograniczać ilość przyjmowanych płynów. W Polsce nie przeprowadza się hemodializ w domu chorego.
System reklamy Test