CADO

Ta metoda wykorzystuje błonę wyścielającą jamę brzuszną jako naturalną błonę filtracyjną zastępującą błonę filtracyjną kłębuszków nerkowych. Najpierw w znieczuleniu miejscowym zakłada się do jamy brzusznej cienki cewnik, który pozostaje tak długo, jak długo przeprowadzane będą zabiegi CADO, tj. miesiące lub lata. Jeden koniec cewnika znajduje się wewnątrz, drugi na zewnątrz jamy brzusznej. Zewnętrzny koniec zostaje podłączony do plastikowej butli zawierającej dwa do trzech litrów jałowego wodnego roztworu o odpowiednim składzie chemicznym. Butlę umieszcza się wysoko nad poziomem powłok brzusznych, aby roztwór dializacyjny spływał do jamy otrzewnej siłą ciężkości, w ciągu piętnastu do dwudziestu minut. Po opróżnieniu butli umieszcza się ją wraz z zamkniętym drenem pod ubraniem w taki sposób, że pozostaje niewidoczna dla osób postronnych. Pozostawanie płynu przez kilka godzin w jamie brzusznej umożliwia przedostawanie się do niego z małych naczyń krwionośnych otrzewnej szkodliwych produktów przemiany materii, które normalnie wydalane są przez nerki. Po czterech do ośmiu godzinach kładzie się pustą butlę na podłodze, pozwalając, aby spływał do niej z powrotem siłą ciężkości płyn znajdujący się w jamie otrzewnej. Trwa to również około piętnastu do dwudziestu minut. Następnie podłącza się nową butlę, powtarzając wszystkie opisane wyżej czynności. Stała, nieprzerwana wymiana płynu z jamy brzusznej pozwala na usunięcie z organizmu zbędnych produktów przemiany materii w sposób zbliżony do tego, w jaki czynią to nerki.
System reklamy Test