Komorki naplywowe

Komórki napływowe są stałymi składnikami tkanki łącznej właściwej. Należą do nich leukocyty: limfocyty i granulocyty obojętne-, kwaso- oraz zasadochłonne. Leukocyty są komórkami obronnymi organizmu i powstają w szpiku kostnym. Ze szpiku dostają się do krwi, gdzie przebywają różnie długo: od kilku dni do kilku miesięcy. Z krwi przedostają się przez ściany naczyń krwionośnych - włosowatych i małych żył do tkanki łącznej. Limfocyty T i B żyją od kilku miesięcy do kilku lat i w czasie swojego życia mogą wielokrotnie jako limfocyty krążące przechodzić z krwi do tkanki łącznej właściwej i w przeciwnym kierunku. W tkance łącznej można je rozpoznać jako komórki wielkości erytrocytów lub nieco większe, mające okrągłe jądra oraz skąpą, zasadochłonną cytoplazmę. Granulocyty obojętnochłonne występują szczególnie obficie w tkance łącznej, w stanach zapalnych, kiedy intensywnie fagocytują, zwłaszcza bakterie, oraz wytwarzają substancje bakteriobójcze, leukotrieny i lipoksyny. Natomiast granulocyty kwasochłonne są szczególnie liczne w tkance łącznej, w alergii i chorobach pasożytniczych. Ich rola polega na fagocytozie (szczególnie kompleksów antygen-przeciwciało) oraz na wydzielaniu histaminazy (enzymu rozkładającego histaminę) i arylosulfatazy (enzymu degradującego siarczanowe glikozaminoglikany).
System reklamy Test