Leczenie złego zgryzu

Decyzję podjęcia leczenia można odłożyć do jedenastego roku życia dziecka. Jednak w naglących przypadkach leczenie należy podejmować już z chwilą rozpoczęcia wyrzynania się zębów stałych. Do przypadków naglących zalicza, się przypadki dające dolegliwości ze strony stawu żuchwowego oraz rażące nieprawidłowości położenia zębów lub ustawienia zgryzu, które powodują utrudnienie mówienia, żucia, jak również nie pozwalają na zamknięcie ust. Jeśli wraz z dzieckiem nadal nie masz pewności, czy podjąć leczenie i w jakim stopniu jest ono potrzebne, powinieneś zasięgnąć opinii więcej niż jednego lekarza ortodonty. Leczenie ortodontyczne stanowi dużą ingerencję w życie dziecka i może rozciągać się na całe lata. Zadaniem rodziców i lekarza jest przekonanie dziecka, że przejmuje tym samym część odpowiedzialności za siebie i za swoje zdrowie, jak również, że może ono oczekiwać pomocy z ich strony. Lekarz ortodonta powinien wyczerpująco przedstawić plan leczenia. Objaśnienia powinny obejmować uzasadnienie dlaczego i jakie aparaty korekcyjne poleca oraz czy istnieją ewentualnie inne rozwiązania. Wyjaśnienia rodzicom i dziecku wymagają ponadto zadania czekające ich w związku z leczeniem. Udostępniona przez lekarza kopia planu leczenia będzie im umożliwiać pełny wgląd w osiągane postępy leczenia w domu.
System reklamy Test