Leczenie ropni

Ropnie, które nie uległy przebiciu, lekarz powinien otwierać dopiero wtedy, gdy są „dojrzałe". Jeśli leczenie przewodowe nie powoduje wygaszenia procesu zapalnego w okolicy wierzchołka korzenia zęba, niezbędne staje się usunięcie (resekcja) zajętego chorobą szczytu korzenia. Leczenie poprzedza wykonanie zdjęcia rentgenowskiego oraz podanie znieczulenia miejscowego. Lekarz przecina i odsuwa dziąsło, a następnie frezem usuwa warstwę kości. W końcu oddziela wierzchołkową część korzenia zęba i dokładnie oczyszcza powstałą jamę z ropy i zmienionych chorobowo tkanek. Niekiedy dokonuje uszczelnienia wierzchołka korzenia przy pomocy materiału wypełniającego. Zabieg kończy się zawsze zeszyciem i zaopatrzeniem rany. Opisany powyżej zabieg jest względnie łatwy do przeprowadzenia, gdy dotyczy zębów przednich. W przypadku zębów bocznych wymaga dużej biegłości chirurgicznej oraz sporo czasu; zawsze jednak jest możliwy do przeprowadzenia. Torbiele w obrębie kości usuwa się w podobny sposób; pozostaje wówczas na ogół dość duża jama. W przypadku gdy zabieg był skuteczny, przestrzeń tę wypełnia jednak stopniowo tkanka kostna. Duże zaawansowanie procesu zapalnego może spowodować konieczność usunięcia zęba. U osób młodych niekiedy istnieje możliwość wszczepienia usuniętego zęba na powrót.
System reklamy Test