Chore zęby

Kamień nazębny tworzy się zresztą na nowo po każdym umyciu zębów i tylko energiczne posługiwanie się szczoteczką umożliwia jego ściągnięcie ze szkliwa. Dodatek związków fluoru do past do zębów ma na celu wzmacnianie szkliwa, co jest możliwe tylko tak długo, jak długo utrzymuje się ich przyleganie do powierzchni zębów. Ponadto, przy długim składowaniu past do zębów dochodzi do rozkładu związków fluoru. Ponieważ dzieci połykają w czasie mycia zębów około jednej trzeciej użytej pasty, powinny stosować wyłącznie pasty nie zawierające fluoru. Tylko nieliczni producenci podają dokładny skład past do zębów; pasty do zębów nie podlegają także urzędowej kontroli. Powinno się przestrzegać zasady, że im mniej pasty do zębów się używa, im mniej się pieni oraz im bardziej cierpki ma smak — tym lepiej dla zębów. Należy też zwracać uwagę na ilość i cenę pasty w tubach, ponieważ występują w tym zakresie zasadnicze różnice. W zawodach związanych z przetwórstwem metali, w budownictwie, górnictwie, transporcie i pracy na roli występuje duże ryzyko, że części maszyn lub narzędzia mogą odskoczyć, trafiając w twarz.
System reklamy Test