Calkowite protezy

Zasadniczo należy zachowywać ostatnie nie zaatakowane przez próchnicę zęby stałe tak długo, jak tylko jest to możliwe. Są one przydatne jako podpora dla protez zębowych — elastycznie przejmują nacisk występujący przy nagryzaniu. Uwaga ta odnosi się w szczególności do zębów dolnych. Jeżeli zaszła konieczność usunięcia wielu lub ostatnich pozostałych zębów, sporządzenie protezy zębowej typu ostatecznego możliwe jest dopiero po uzyskaniu wygojenia, co następuje na ogół po kilku miesiącach. Do tego czasu możliwe jest posługiwanie się protezą tymczasową, którą z reguły zakłada się natychmiast po usunięciu zębów — w czasie gdy utrzymuje się jeszcze działanie znieczulające podanego zastrzyku przeciwbólowego. Ponieważ w okolicy rany po usunięciu zębów oraz w obrębie części kostnych dokonują się zmiany, może zachodzić potrzeba nawet wielokrotnej korekcji położenia protezy. Pełne wygojenie umożliwia zdjęcie modelu odciskowego protezy ostatecznej. Najdogodniejszym materiałem do wykonywania całkowitych protez zębowych są tworzywa sztuczne. Sporządzenie protezy o konstrukcji metalowej jest uzasadnione tylko w przypadkach występowania udowodnionego uczulenia na tworzywa sztuczne. Sztuczne zęby protezy powinny być wykonane z tworzywa sztucznego odpornego na ścieranie. Zęby porcelanowe przypominają co prawda do złudzenia zęby prawdziwe, są jednak — w porównaniu z zębami wykonanymi z tworzywa sztucznego — bardziej podatne na złamanie, a ponadto często wydają kłapiący dźwięk przy zamykaniu ust.
System reklamy Test