Zapalenie stawu

Nie można przewidzieć, kto i kiedy zachoruje na przewlekłe zapalenie wielostawowe. Z nieznanych przyczyn kobiety chorują co najmniej dwa razy częściej niż mężczyźni. W Polsce na tę chorobę zapada rocznie kilkaset dzieci. Im wiek bardziej zaawansowany, tym częściej występuje choroba. Nie można przewidzieć przebiegu choroby. Niektórzy ludzie przez miesiące i lata nie odczuwają dolegliwości. W postaciach „złośliwych" w ciągu jednego roku lub dwóch lat stawy mogą ulec zniszczeniu. W niektórych postaciach objawy zapalne mogą wystąpić ze strony serca, płuc i oka. Osłabienie serca pozostaje zwykle nie zauważone, ponieważ chorzy ci nie są narażeni na duże wysiłki i obciążenia. U 60 do 75% chorych dzieci występuje zapalenie tylko jednego stawu. Wracają do zdrowia, a ich ruchy nie ulegają większemu ograniczeniu. Rozpoznanie „reumatoidalne zapalenie stawów" obciąża chorego oraz w dużym stopniu żyjące z nim osoby. Często oznacza to życie uzależnione od lekarzy, lekarstw, terapii ruchowej i środków pomocniczych, przeraża również widmo inwalidztwa. To zagrożenie jest tak wielkie, że nie można oddzielić od siebie psychicznych przyczyn i psychicznych następstw tej choroby.
System reklamy Test