Złamania

Każde złamanie kości w następstwie wypadku jest związane z uszkodzeniem tkanek miękkich otaczających kość, naczyń krwionośnych, ewentualnie nerwów. Złamanie kości o zmniejszonej wytrzymałości zwykle nie powoduje tych uszkodzeń. Duże niebezpieczeństwo powikłań infekcyjnych występuje w złamaniach otwartych, kiedy odłam złamanej kości przebija skórę. Natomiast wadliwie zrośnięte złamania kości mogą być przyczyną bólów i ograniczenia ruchów, co często powoduje wadliwe obciążenia stawów reagujących na to zmianami zwyrodnieniowymi. W skrajnie niekorzystnych powikłaniach może dojść do zniszczenia kości. Szczególnie niebezpieczne powikłania zagrażają ludziom starym w okresie, kiedy złamana kończyna wymaga pełnego unieruchomienia. Są to: zapalenia żył, zapalenia płuc lub odleżyny w miejscach nacisku na skórę. Złamanie kręgosłupa powinno być leczone operacyjnie. Łamliwość kości zależna jest od ich wytrzymałości, a ta z kolei związana jest z wiekiem. Najczęściej łamią się kości przedramienia oraz kciuk. W starszym wieku dość często ulega złamaniu szyjka kości udowej.
System reklamy Test