Przyczyny alergii

Skłonność niektórych osób do reakcji alergicznej na określone substancje może mieć podłoże dziedziczne. Jednakże wiele czynników musi wspólnie zadziałać, by ktoś zachorował na alergię. Jednym z nich najprawdopodobniej jest coraz bardziej nasilająca się chemizacja środowiska. Wyłącznie w krajach Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej jest w handlu sto trzydzieści tysięcy substancji chemicznych, a każdego roku dochodzą setki nowych. Reagowanie na taką mnogość substancji może przekraczać możliwość niejednego układu odpornościowego. Tego, że dobre samopoczucie ma wpływ na układ immunologiczny, współcześnie chyba już nikt nie kwestionuje. Tym samym stan psychiczny może być czynnikiem, który wzmacnia lub osłabia gotowość organizmu do odczynu alergicznego na jakiś antygen. Z tego wynika, że określony człowiek nie jest chorym na alergię podobnie jak jest niebieskookim, lecz tylko w określonych warunkach, które mogą się zmieniać, reaguje alergicznie lub nie na specyficzne substancje. W zasadzie każdy czynnik może działać alergizujące. Poznano dotąd wiele grup substancji, które działają alergizujące na wielu ludzi. Niejedna substancja sama nie wywołuje alergii, lecz toruje ją pośrednio przez to, że uszkadza nieco skórę lub błony śluzowe.
System reklamy Test