Powikłania alergii

Życie chorego na alergię może być bardzo uciążliwe. Najpierw zachodzi konieczność licznych wizyt u lekarza albo pobytów w szpitalu, aby ustalić przyczynowe alergeny. Jeżeli ktoś je zna, musi całe życie tak postępować, by unikać z nimi kontaktu. Jeżeli nie może ich uniknąć, chory boryka się przez całe życie z dolegliwościami, które wywołuje alergia i jej leczenie. Zachorowania na alergię w ciągu całego roku lub taką, która nawraca sezonowo, stanowią plamy na wizerunku obowiązkowego pracownika. Przy częstej niezdolności do pracy rodzi się nawet obawa o utratę stanowiska pracy. Psychika chorych na alergię może być łatwo dotknięta, jeżeli ludzie z otoczenia odczuwają wykwity skórne jako coś odrażającego. Ale także inne objawy obciążają samopoczucie chorego. Organizm cierpi często nie tylko z powodu alergii, lecz również na skutek jej leczenia. Alergia ma często tę nieprzyjemną właściwość, że „zmienia piętro" umiejscowienia. Na przykład katar sienny przeistacza się w astmę. W narządach, które pośrednio są obciążone skutkami alergii, łatwo rozwijają się przeróżne wtórne choroby. Wstrząs anafilaktyczny może zagrażać życiu.
System reklamy Test