Kości

Kości są nośnymi filarami ciała. Stanowią rusztowanie ochraniające narządy wewnętrzne oraz mózgowie. Połączone są ze sobą stawami i więzadłami oraz mięśniami przyczepiającymi się do nich, co umożliwia wykonanie ruchu. Ponadto kości są potężnym spichlerzem wapnia i fosforu. Sztywna kość w swym wnętrzu jest nadzwyczaj żywotna. Nieustanny proces budowy i zaniku tkanki kostnej umożliwia dostosowywanie się szkieletu do stale zmieniających się wymogów ciała. Poszczególne kości otoczone są błoną zwaną okostną. Z niej, poprzez kanaliki, do wnętrza kości wnikają naczynia krwionośne i nerwy, które obejmują całą warstwę zewnętrzną substancji kostnej. Ta zewnętrzna zbita warstwa kości zwana jest substancją zbitą albo warstwą korową kości. Długie kości rurowate, jak np. kość udowa, zbudowane są praktycznie tylko z warstwy zbitej. Wewnątrz niej znajduje się jama szpikowa, która u dorosłych wypełniona jest żółtym szpikiem kostnym. Kości kręgosłupa oraz szyjka kości udowej mają inną strukturę. Ich wnętrze zbudowane jest na kształt gąbki. Takiej konstrukcji kości zawdzięczają niezwykle dużą stabilność i wytrzymałość na obciążenia.
System reklamy Test