Choroba Bechterewa

Mężczyźni chorują cztery razy częściej niż kobiety. Choroba występuje szczególnie często między dwudziestym a trzydziestym rokiem życia. Jeśli choruje bliski krewny, może to zwiększać ryzyko. Choroba przebiega rzutami, czasami z długimi okresami bez dolegliwości. Kręgi ulegają postępującemu zesztywnieniu od dołu ku górze. Powstają typowe plecy okrągłe. Zniekształcony kręgosłup przygina głowę do przodu i ku dołowi. Zesztywniała klatka piersiowa utrudnia oddychanie. Tylko u jednej trzeciej do jednej piątej chorych choroba postępuje do tego stadium. U większości, mimo że uprzednio trwała przez wiele lat, ulega wygaszeniu. U kobiet ogólnie przebiega łagodniej. Dziedziczenie: Dane mówiące, że dziecko chorego na chorobę Bechterewa również zachoruje, są bardzo niejednoznaczne. Prawdopodobieństwo takie wzrasta, o ile dwoje chorych na tę chorobę zdecyduje się na założenie rodziny. Nie jest uzasadnione, aby dzieci chorego na chorobę Bechterewa badać w kierunku HLA-B27. Może to jedynie wzbudzić obawy, podczas gdy nie istnieją możliwości zapobiegawcze. Ciąża: W czasie ciąży dolegliwości zazwyczaj nie ustępują. Cięcie cesarskie jest konieczne tylko wtedy, gdy stawy biodrowe i kości miednicy są niedostatecznie ruchome.
System reklamy Test