Alergia

Alergia jest chorobą układu odpornościowego organizmu. Lekarze rozróżniają różne typy reakcji z nadwrażliwości. Tym też wyjaśniają, dlaczego na przykład alergia na określone pokarmy u jednej osoby zmienia błonę śluzową przewodu pokarmowego, a u innej nią dotkniętej wywołuje wykwity skórne. W mowie potocznej przez „alergię" rozumie się dwa rodzaje reakcji: nadwrażliwość natychmiastową, ograniczoną do jednego narządu lub obejmującą cały organizm, bądź wolno rozwijającą się nadwrażliwość. Wszystkie otaczające nas substancje mogą być dla układu odpornościowego ciałem obcym. Ale tylko szczególnie nadwrażliwe osoby reagują „alergicznie" na substancje, które na innych nie oddziałują. Układ odpornościowy reaguje na antygeny w ten sposób, że wytwarza białka, tzw. przeciwciała. Antygeny i przeciwciała oddziałują na siebie. Aktywuje to określone rodzaje krwinek białych. Ta, w zasadzie normalna reakcja, jest zmieniona w alergii. Pojawia się olbrzymia ilość przeciwciał we krwi, a komórki białe oddziałują na nie nadwrażliwie. Uwalniają one hormony tkankowe, jak na przykład histaminę. Ze swej strony hormony tkankowe uruchamiają reakcje, których organizm już nie potrafi kontrolować. Jeżeli organizm w ten sposób alergicznie zareagował, zachowuje on ten fakt nadal w „pamięci". Gdy zetknie się ponownie z tą substancją, odpowiedź obronna przebiega znacznie szybciej niż przy pierwszym kontakcie.
System reklamy Test