Fibroblasty

Są to najliczniejsze komórki tkanki łącznej właściwej. Wytwarzają włókna oraz proteoglikany jej istoty międzykomórkowej. Najczęściej mają kształt wrzecionowaty z kilkoma wypustkami. Mają jedno, okrągłe lub owalne, jądro, najczęściej z wyraźnym jąderkiem. Cytoplazma jest zasadochłonna, ponieważ znajduje się w niej obfita szorstka siateczka śródplazmatyczna. Fibroblasty wytwarzają proteoglikany istoty podstawowej oraz kolagen. Ponadto wydzielają enzymy - kolagenazę i stromelizynę (metaloproteina-zę przecinającą łańcuchy białek z wytworzeniem peptydów). Fibroblasty są uważane za młode, sprawne metabolicznie komórki. Natomiast mniejsze i starsze ich postacie są nazywane fibrocytami. Mają one podłużne jądra o zbitej chromatynie, kwasochłonną cytoplazmę i są mniej sprawne metabolicznie. Fibroblasty, a szczególnie fibrocyty, są komórkami osiadłymi, chociaż mają zdolność ruchu. Podziały mitotyczne fibroblastów są spotykane w prawidłowej tkance łącznej. Częstość podziałów zwiększa się pod wpływem czynnika wzrostu fibroblastów - FGF, którego stężenie zwiększa się w czasie gojenia się tkanki łącznej. Fibroblasty mające zdolność do podziałów mitotycznych są często nazywane komórkami siateczkowymi.
System reklamy Test