Cytofizjologia tkanki tluszczowej

Główną funkcją komórek tkanki tłuszczowej żółtej jest magazynowanie tłuszczu jako rezerwy energii. Tłuszcz komórek tłuszczowych jest w przeważającej części estrem kwasów tłuszczowych i glicerolu, tj. triglicerydem. Komórki tłuszczowe nie tylko magazynują tłuszcz, lecz także prowadzą żywą lipogenezę (wytwarzanie tłuszczów) oraz lipolizę (rozkładanie tłuszczów). Kwasy tłuszczowe dostarczane do komórek tłuszczowych pochodzą głównie z pożywienia. Mogą być także syntetyzowane przez komórki tłuszczowe. Lipidy są transportowane w wodnym środowisku organizmu w: chylomikronach, tj. kulistych pęcherzykach o średnicy 0,1-0,5 um, okrytych dwuwarstwą lipidową błony, oraz lipoproteinach, tj. w pęcherzykach pokrytych jedną warstwą fosfolipidów, o średnicy 20--500 nm. Są one znane jako lipoproteiny o bardzo małej gęstości - VLDL (ang. very Iow density lipoprotein), lipoproteiny o małej gęstości - LDL (ang. Iow density lipoprotein), lipoproteiny o dużej gęstości - HDL (ang. high density lipoprotein) oraz lipoproteiny o pośredniej gęstości - IDL (ang. intermediate density lipoprotein). Chylomikrony i lipoproteiny są rozkładane przez lipazę lipoproteinową w naczyniach włosowatych tkanki tłuszczowej żółtej do kwasów tłuszczowych i glicerolu. Kwasy tłuszczowe są transportowane przez cytoplazmę komórek śródbłonka, istotę podstawową tkanki łącznej i błonę komórek tłuszczowych. W cytoplazmie komórek tłuszczowych są następnie estryfikowane a-glicerolem, który jest własnym produktem tych komórek. Powstałe tłuszcze obojętne - estry kwasów tłuszczowych i glicerolu - są odkładane w kropli tłuszczu komórki tłuszczowej. Ponadto komórki tłuszczowe wytwarzają kwasy tłuszczowe z glukozy.
System reklamy Test