Mankiet kostny

Przez otwory w mankiecie kostnym przedostają się pęczki tkanki mezenchymatycznej z ochrzęstnej, w których są komórki macierzyste oraz włosowate naczynia krwionośne. Tworzą one pęczek naczyniowo-komórkowy, który przenika do środkowych części modelu chrzestnego. Jednocześnie pojawiają się tutaj makrofagi - chondroklasty, które zaczynają niszczyć chrząstkę stwarzając wolną przestrzeń dla nowo powstających beleczek kostnych. Z komórek macierzystych powstają osteoblasty, które zaczynają wytwarzać kość. Powstają beleczki kości grubowłóknistej wewnątrz zmienionej chrząstki trzonu zawiązka chrzestnego kości. To kościotworzenie nazywa się kościotworzeniem śródchrzęstnym (osteogenesis intrachondralis). W wyniku kościotworzenia śródchrzęstnego powstaje punkt kostnienia pierwotny. Kościotworzenie w obrębie mankietu kostnego i wewnątrz trzonu zawiązka chrzestnego kości szybko postępuje i wkrótce obejmuje cały trzon kości, w którego skład wchodzą liczne beleczki kości grubowłóknistej z jamkami szpikowymi. Ochrzęstna otaczająca skostniały trzon kości zaczyna być nazywana okostną. Od początku wytwarzania kości na powierzchni beleczek kostnych pojawiają się liczne osteoklasty, niszczące kość. W wyniku niszczenia beleczek kostnych w środkowej części trzonu zawiązka kości osteoklasty przyczyniają się do powstania jamy szpikowej (cavum medullare).
System reklamy Test