Limfocyty

Limfocyty są komórkami o średnicy 6-10 um i więcej, stanowiącymi 25-35% wszystkich leukocytów krwi. Stosując kryterium wielkości wyróżnia się limfocyty małe (o średnicy erytrocytów), limfocyty średnie (o średnicy ok. 10 um) i limfocyty duże (o średnicy powyżej 10 um). Limfocyty małe mogą wejść w cykl komórkowy pod wpływem antygenów, a limfocyty średnie i duże są komórkami w cyklu komórkowym lub limfocytami NK. Ogólna liczba limfocytów człowieka wynosi nieco ponad 1 bilion, z czego 50% znajduje się w narządach limfatycznych (śledziona, węzły limfatyczne itp.), a pozostałe 50% to limfocyty krążące, które występują we krwi, nabłonkach i tkance łącznej narządów, w pobliżu miejsc istnienia antygenów, np. w pobliżu światła jelita. Stąd przechodzą do narządów limfatycznych, a po pewnym czasie migrują do innych narządów. Dzięki temu na preparatach histologicznych widuje się limfocyty w różnych tkankach, różnych narządów. To krążenie limfocytów wynika z ich funkcji. Aktywują się po zetknięciu z antygenami. Limfocyt ma jedno okrągłe lub owalne jądro (niekiedy z subtelnymi wcięciami), które wypełnia niemal całkowicie komórkę.
System reklamy Test