Granulocyty krwiochlonne

Granulocyty kwasochłonne, czyli eozynofile, są komórkami o średnicy 10-14 um, i stanowią 2-4% wszystkich leukocytów krwi obwodowej. Granulocyt kwasochłonny ma jedno jądro, zwykle składające się z trzech płatów. Swoistą cechą jego cytoplazmy jest obecność ziarenek, o średnicy do 1 um. Ziarenka te są lizosomami, które zawierają enzymy hydrolityczne, ale nie mają lizozymu. Wybarwiają się barwnikami kwaśnymi. Wewnątrz ziarenek znajdują się podłużne krystaloidy, zbudowane z fosfolipidów i nienasyconych kwasów tłuszczowych. Funkcje granulocytów kwasochłonnych. Granulocyty kwasochłonne, podobnie jak granulocyty obojętnochłonne, mają zdolność ruchu pełzakowatego, fagocytozy i wydzielania substancji przeciwbakteryjnych. Ruch granulocytów kwasochłonnych jest wywoływany i ukierunkowany przez chemokiny nazywane eotaksynami, które ponadto wywołują w tych komórkach wybuch oddechowy. Eozynofile szczególnie intensywnie fagocytują kompleksy antygen-przeciwciało. Mają także duże powinowactwo do histaminy, która działa na nie silnie chemotropowo.
System reklamy Test