Funkcje erytrocytow

Erytrocyty przenoszą tlen z płuc do tkanek i dwutlenek węgla z tkanek do płuc. Zredukowana hemoglobina (redukcja odbywa się dzięki energii powstającej z glikolizy w erytrocytach) wiąże tlen, stając się oksyhemoglobiną, a krew - krwią utlenowaną. Jednocześnie zmienia się konformacja cząsteczek globiny. Zachodzi to we krwi naczyń włosowatych płuc, w której ciśnienie parcjalne tlenu wynosi 4,7 kPa, wobec ciśnienia 13,3 kPa, jakie istnieje w świetle pęcherzyków płucnych. Ciśnienie parcjalne CO2 we krwi naczyń włosowatych płuc wynosi 6,1 kPa, a ciśnienie w powietrzu pęcherzyków - 5,3 kPa. Różnice w ciśnieniu powodują dyfuzję O2 i CO2 z pęcherzyków płucnych do krwi i w odwrotnym kierunku. Z żelazem hemu oraz z grupami SH cysteiny globiny wiąże się tlenek azotu (NO). Jest on syntetyzowany z aminokwasu - argininy, przez wiele rodzajów komórek, a w postaci niezwiązanej jego czas życia wynosi zaledwie kilka sekund. Natomiast po związaniu z cysteiną lub hemem jego trwałość wzrasta do kilku godzin. Wiązanie i uwalnianie NO zależy od konformacji globiny i tego, czy hem jest utlenowany. W płucach NO wiąże się z cysteiną i hemem i transportowany jest do różnych tkanek. Wskutek zmiany konformacji globiny po oddaniu tlenu jest uwalniany także NO, który przenika do błony mięśniowej tętnic; powoduje ich rozkurcz. Jest to ważny mechanizm obniżania ciśnienia krwi.
System reklamy Test