Bazofile

Bazofile są komórkami o średnicy 12-15 um i stanowią poniżej 1% wszystkich leukocytów krwi obwodowej. Swoją budową i właściwościami przypominają komórki tuczne. Granulocyt zasadochłonny ma jedno segmentowane jądro, zazwyczaj składające się z trzech płatów. Jego cytoplazma wypełniona jest zasadochłonnymi ziarenkami o średnicy ok. 0,5 um. Ziarenka są otoczone błoną i najczęściej zawierają jednorodny materiał. Niekiedy w ziarenkach spotyka się krystaloidy lub struktury mielinopodobne. W ziarenkach granulocytów zasadochłonnych, podobnie jak w ziarenkach komórek tucznych, znajduje się histamina, heparyna oraz enzymy proteolityczne. Ze swoich błon mogą uwalniać prostaglandyny i leukotrieny. Dzięki obecności w ziarenkach granulocytów zasadochłonnych heparyny mogą się one wybarwiać meta-chromatycznie (wybarwiają się na czerwono niebieskimi barwnikami zasadowymi, np. błękitem toluidyny). Na powierzchni granulocytów zasadochłonnych znajdują się receptory dla immunoglobuliny klasy IgE. Związanie takich immunoglobulin z antygenem prowadzi do degranulacji komórki. Funkcje granulocytów zasadochłonnych. Granulocyty zasadochłonne, podobnie jak granulocyty obojętnochłonne, mają zdolność do fagocytozy (jednak mniejszą) oraz wydzielania niektórych substancji przeciwbakteryjnych. Dzięki wydzielanej heparynie mogą aktywować lipazę lipoproteinową, a przez nią oczyszczać krew i limfę z tłuszczów. Mogą także przeciwdziałać krzepnięciu krwi. Wydzielając histaminę i uwalniając leukotrieny i prostaglandyny, mogą brać udział w procesach alergicznych i zapalnych, zwiększając przepuszczalność naczyń krwionośnych oraz rozszerzając je.
System reklamy Test