Zatrucia wątroby

Leki: stanowią istotną przyczynę chorób wątroby. Przy dużych dawkach mogą wywierać bezpośrednie działanie trujące. Jednakże w przypadku osób wrażliwych leki mogą szkodzić niezależnie od stosowanej dawki. Większość uszkodzeń wątroby spowodowana jest lekami przeciwbólowymi i przeciwreumatycznymi. I tak np. lek przeciwbólowy paracetamol, stosowany w dawkach ponad dziesięć do piętnastu gramów, może w ciągu pięciu dni po zażyciu doprowadzić do ostrej niewydolności wątroby. W przypadku alkoholików ta ilość leku może doprowadzić do śmierci. Paracetamol może również spowodować rozwój przewlekłego uszkodzenia wątroby. Środki stosowane w psychozach, leki przeciwdepresyjne, leki przeciwreumatyczne i przeciwbakteryjne mogą spowodować uszkodzenia wątroby, przypominające marskość, lecz dające się całkowicie wyleczyć. Hormonalne środki antykoncepcyjne mogą wywołać zastój żółci i powstawanie łagodnych guzów wątroby. Związki stosowane w narkozie mogą po kilkakrotnym zastosowaniu wywołać ciężkie zapalenie wątroby po upływie kilku dni po zastosowaniu narkozy. W wielu przypadkach zapalenie to może doprowadzić do śmierci. Lek przeciwgruźliczy INH może nawet w rok po zażyciu doprowadzić do powstania zespołu przypominającego zapalenie wątroby.
System reklamy Test