Zakażenia jelitowe

Podstawowym objawem zakażenia jelitowego jest biegunka połączona niekiedy z wymiotami. Przeciętna waga stolca wydalanego dziennie przez człowieka wynosi od 100 do 300 gramów i może być większa u osób często spożywających warzywa, owoce i produkty wytworzone z pełnego ziarna. Stolec zawiera sześćdziesiąt do dziewięćdziesięciu procent wody. W przypadku biegunki ilość ta jest większa, co oznacza utratę wody przez organizm. Jednorazowe wystąpienie rozwolnionego stolca nie jest jeszcze czymś nienormalnym i nie powinno budzić niepokoju. Jako biegunkę określa się występowanie wodnistego stolca częściej niż trzy razy dziennie. Dolegliwości mogą się różnić w zależności od czynnika wywołującego zakażenie. Przy zakażeniu pałeczkami okrężnicy (są to bakterie pochodzące z jelita grubego, mogące zanieczyszczać pokarmy na skutek braku higieny osobistej lub przedostawać się do produktów spożywczych i wody pitnej z powodu nieprawidłowego odprowadzania ścieków); niezbyt nasilona biegunka niekiedy z towarzyszącymi wymiotami; biegunka nie trwa zwykle dłużej niż jeden do dwóch dni. Biegunki tego rodzaju występują zwykle w lecie; leczenie na ogół nie jest potrzebne.
System reklamy Test