Przewód pokarmowy

Wysłany błoną śluzowa przewód pokarmowy stanowi kanał rozciągający się między jamą ustną a odbytem, wzdłuż którego przemieszcza się papka pokarmowa. Pokarmy podlegają rozdrobnieniu przy udziale zębów i zmieszaniu ze śliną. W dalszej kolejności składniki pokarmowe ulegają rozłożeniu aż do elementów prostych: cukry złożone rozszczepiane są do cukrów prostych, białka — do aminokwasów, zaś tłuszcze — i kwasów tłuszczowych, gdyż tylko w takiej postaci mogą przenikać poprzez ścianę jelita. Ze wspomnianych elementów prostych organizm wytwarza własne produkty lub też — co dzieje się przede wszystkim w obrębie wątroby — używa ich do odbudowy własnych białek. tłuszczów i węglowodanów. Przez gardło i przełyk papka pokarmowa przemieszcza się do żołądka, w którym podlega wymieszaniu z sokiem żołądkowym zawierającym kwas solny i enzymy. Papka pokarmowa przedostaje się następnie do dwunastnicy, stanowiącej początkowy odcinek jelita cienkiego. W niej znajduje się ujście przewodu trzustkowego (którym napływa sok trzustkowy bogaty w enzymy) oraz ujście tzw. przewodu żółciowego wspólnego, przez który napływa żółć. Jelito cienkie (mające długość od pięciu do ośmiu metrów.
System reklamy Test