Kosmki

Kosmki jelitowe znajdujące się po wewnętrznej stronie jelita wchłaniają składniki pokarmowe, które w większości przechodzą następnie do krwi w żyłach układu wrotnego. Żyłą wrotną składniki pokarmowe docierają do wątroby, gdzie podlegają dalszej obróbce. Do wątroby napływa również krew z innych narządów jamy brzusznej, na przykład ze śledziony, położonej w nadbrzuszu na lewo od żołądka. W miejscu połączenia jelita cienkiego i grubego znajduje się krótkie jelito ślepe, w którym znajduje się ujście mającego pięć do ośmiu centymetrów długości wyrostka robaczkowego. Papka pokarmowa, po pobraniu z niej prawie wszystkich składników pokarmowych, przemieszczana jest z jelita cienkiego do grubego. Poprzez jego część wstępującą, poprzecznicę i część zstępującą przesuwa się następnie do esicy. Na opisanym odcinku w sposób ciągły odbywa się wchłanianie wody, po czym nie podlegające wchłanianiu składniki pokarmowe są wydalane przez odbytnicę i odbyt w postaci stolca. W stolcu znajdują się wydzieliny błony śluzowej, złuszczone komórki śluzówki, substancje mineralne i bakterie, które współuczestniczyły w procesie trawienia. Brązową barwę stolca powodują barwniki żółciowe.
System reklamy Test