Biologia - erytrocyty

Żywe, nie zabarwione erytrocyty, czyli krwinki czerwone są komórkami żółtopomarańczowymi, które na rozmazach krwi układają się często w rulony. Znajdują się w równowadze osmotycznej z osoczem, którego ciśnienie osmotyczne wynosi ok. 300 mosm/l. Odpowiada to ciśnieniu osmotycznemu ok. 0,85% wodnego roztworu NaCI, czyli roztworowi izotonicznemu. Gdy ciśnienie osmotyczne otoczenia rośnie (hipertonia), erytrocyty tracą wodę, maleją i upodabniają się do owoców morwy. Gdy ciśnienie osmotyczne otoczenia maleje (hipotonia), erytrocyty chłoną wodę, pęcznieją i wreszcie pękają, tracąc zawartość (hemoliza). W wyniku hemolizy pozostają tylko błony i składniki zrębu komórkowego zwane cieniami erytrocytów. Ogólna liczba erytrocytów człowieka wynosi ok. 30 bln. Na ogół jednak podaje się ich liczbę w 1 ul (lub 1 mm3) krwi. We krwi obwodowej kobiet jest ich ok. 4,5 mln/ul, a u mężczyzn - ok. 5 mln/ul. Liczby te mogą się zmieniać zależnie od wielu czynników, m.in. od ciśnienia atmosferycznego: ludzie żyjący na dużych wysokościach, w górach, mogą mieć do 8 min erytrocytów w 1 ul. Budowa erytrocytów. Erytrocyt widziany z góry jest okrągłą komórką, o średniej średnicy 8 um. Ma wyraźne przejaśnienie w środku, a jego grubość w tej części wynosi do 2 um. Część obwodowa jest grubsza i mierzy ponad 2,5 um. Kształt erytrocytu jest zatem dwuwklęsły. Ma on znaczenie w wykonywaniu funkcji, ponieważ dzięki niemu zmniejszają się średnie odległości cząsteczek hemoglobiny leżących w środku komórki od błony komórkowej. Usprawnia to proces wiązania gazów.
System reklamy Test