Tkanka tluszczowa brunatna

Tkanka tłuszczowa brunatna pojawia się w ostatnich dwóch miesiącach życia płodowego i w rozwiniętej postaci można ją spotkać w okresie niemowlęctwa. W późniejszym okresie życia człowieka ulega powolnej inwolucji. Jej występowanie ogranicza się do tkanki podskórnej okolicy międzyłopatkowej i szyi, śródpiersia oraz okolic dużych tętnic brzusznych i nerek. Główną funkcją komórek tkanki tłuszczowej brunatnej jest wytwarzanie ciepła, chociaż wytwarzają one w niewielkich ilościach leptynę. Wytwarzanie ciepła ma znaczenie w pierwszym okresie życia pozapłodowego, kiedy noworodek styka się ze zmienną temperaturą otoczenia. Tkanka tłuszczowa brunatna występuje szczególnie obficie u zwierząt zapadających w sen zimowy (hybernatio). Dlatego nowotwory wywodzące się z tkanki tłuszczowej brunatnej nazywają się zimowiakami (hybemomae). Komórki tkanki tłuszczowej brunatnej tworzą zgrupowania układające się w płaciki, które otacza tkanka łączna właściwa. W przeciwieństwie do komórek tkanki tłuszczowej żółtej komórki tkanki tłuszczowej brunatnej mają w swojej cytoplazmie liczne kropelki tłuszczu o różnej wielkości. Jądro jest kuliste i położone w środkowej części komórki. Ponadto w cytoplazmie znajduje się wiele mitochondriów, o dobrze wykształconych, podłużnych grzebieniach.
System reklamy Test