Osteoklasty

Osteoklasty (os - kość; gr. klastes - niszczyciel). Są rodzajem makrofagów, które wywodzą się ze szpiku kostnego, a ich główną funkcją jest niszczenie kości. Są dużymi, na ogół owalnymi komórkami, których średnica dochodzi do 100 um; powstają z jednojądrowych prekursorów. Te ostatnie, podobnie jak osteoklasty, mają na swojej powierzchni glikoproteinę RANK, która może się wiązać z glikoproteiną RANKL powierzchni osteoblastów. Takie związanie pobudza syntezę czynnika transkrypcji c-Fos, który wzbudza :ranskrypcję kilku genów potrzebnych do różnicowania i aktywacji osteoklastów. Prekursoy osteoklastów mogą również same regulować swoje różnicowanie. Niekiedy c-Fos może aktywować gen dla cytokiny - interferonu (3, która hamuje proces różnicowania prekursorów osteoklastów i proces niszczenia kości. Osteoklasty powstają przez fuzję 5-10 komórek prekursorowych osteoklastów. Witamina D pobudza taką fuzję. Osteoklast jest komórką wielojądrową (polikariocytem). Ma zazwyczaj 5-10 jąder i kwasochłonną cytoplazmę. Osteoklasty znajdują się najczęściej na oowierzchni kości, leżąc w charakterystycznych zatokach (lacunae Howshipi), chociaż niekiedy leżą nad osteoblastami lub innymi osteoklastami.
System reklamy Test