Leptyna

Leptyna jest produktem genu obese (od ang. obesity, otyłość) i silnie hamuje syntezę kwasów tłuszczowych i triglicerydów - składników tłuszczów obojętnych. Zwiększenie masy tkanki tłuszczowej organizmu zwiększa wydzielanie leptyny. Jej wytwarzanie jest natomiast hamowane w wyniku przyjmowania pokarmu, a pobudzane głodem. Leptyna wiązana jest przez receptory błonowe ciał komórkowych neuronów jądra brzuszno-przyśrodkowego podwzgórza. Po związaniu leptyny neurony przestają wytwarzać neurotransmitter - neuropeptyd Y, który jest najsilniejszym, wśród znanych obecnie, stymulatorem apetytu. Dlatego też leptyna obniża apetyt. Ponadto hamowanie wytwarzania neuropeptydu Y oraz jego receptora Y2 uaktywnia osteoblasty i przyczynia się do powstawania większych i mocniejszych kości. Ponadto leptyna wzmacnia działanie innego hormonu - aMSH, który ogranicza apetyt. Leptyna silnie pobudza również wytwarzanie naczyń krwionośnych – waskulogenezę i angiogenezę. Receptory dla niej znajdują się na powierzchni śródbłonka naczyń. Ponadto leptyna zapoczątkowuje pokwitanie oraz ujawnienie się drugorzędowych cech płciowych. Wiąże się to z tym, że rozpoczęcie życia reprodukcyjnego może nastąpić wówczas, gdy w organizmie istnieje właściwa ilość tkanki tłuszczowej - źródła energii.
System reklamy Test