Kosciotworzenie

Kościotworzenie na podłożu łącznotkankowym, czyli kościotworzenie na podłożu błoniastym, odbywa się w błonie mezenchymatycznej, której komórki zaczynają wydzielać kolagen typu l i proteoglikany, stając się osteoblastami. W ten sposób powstaje osteoid - organiczny składnik istoty międzykomórkowej kości. Jednocześnie komórki wydzielają do otoczenia osteonektynę i osteokalcynę. Osteonektyna jest fosfoglikoproteiną, łączącą się z kolagenem typu I. Kompleks osteo-nektyna-kolagen powoduje odkładanie się soli wapnia oraz wiąże kryształy hydroksyapatytu. Osteokalcyna, zwana także białkiem Gla, jest białkiem zawierającym kwas y-karbo-ksyglutaminowy (Gla), który występuje także w niektórych czynnikach krzepnięcia krwi. Osteokalcyna wiąże Ca2+, dostarczając substrat do wytwarzania soli wapnia. Synteza osteokalcyny zależy od 1,25-dihydroksycholekalcyferolu (witaminy D3) i witaminy K, stąd udział tych witamin w kościotworzeniu. Mineralizacja osteoidu (wapnienie, calcificatio) w kościach płodu rozpoczyna się od odkładania bezpostaciowego fosforanu wapnia we włókienkach kolagenowych. Formowanie kryształów hydroksyapatytu odbywa się w następnej kolejności i jest poprzedzone znacznym zwiększeniem stężenia osteokalcyny i osteonektyny.
System reklamy Test