Czynni osteoklast

Na powierzchni czynnego osteoklastu, skierowanej ku kości, znajdują się liczne wypustki cytoplazmatyczne, tworzące charakterystyczny rąbek. Wypustki znacznie zwiększają powierzchnię styku osteoklastu z istotą międzykomórkową kości. W cytoplazmie osteoklastów występują szczególnie obficie lizosomy, mitochondria i polirybosomy. Jest także rozwinięty aparat Golgiego oraz niezbyt rozbudowana szorstka siateczka śródplazmatyczna. Główną funkcją osteoklastów jest niszczenie kości. Osteoklasty wydzielają enzymy - hydrolazy i fagocytują rozkładaną kość. Wśród hydrolaz osteoklastów nie ma jednak kolagenazy, która jest wydzielana przez osteoblasty. Pompują one do swojego otoczenia H+ i Cl~ zakwaszając je i w ten sposób przyczyniają się do usuwania minerału kości. Ponieważ osteoklasty nie mają także receptorów dla parathormonu i witaminy D (mają je osteoblasty), niszczenie kości przez osteoklasty odbywa się we współdziałaniu z osteoblastami. Czynność osteoklastów nasila się również pod wpływem cytokin wydzielanych przez limfocyty T.
System reklamy Test